22 kwietnia 2022

W związku z usuwaniem awarii na sieci wodociągowej od godz. 11.40 do godz. 15.00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców przy ul. Magnolii 2-14.
Czas wyłączenia odcinka sieci wodociągowej może ulec zmianie w zależności od zmieniających się warunków i utrudnień przy realizacji robót.
Za powstałe niedogodności przepraszamy.