21 października 2020

W związku z usuwaniem awarii na sieci wodociągowej do godz.10.30 nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców przy ul. Magdziorza i ul. Chopina.
Czas wyłączenia odcinka sieci wodociągowej może ulec zmianie w zależności od zmieniających się warunków i utrudnień przy realizacji robót.
Za powstałe niedogodności przepraszamy.