20 października 2020

W związku z usuwaniem awarii na sieci wodociągowej od godz. 8.30 do godz.12.00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców przy ul. Makoszowskiej. Czas wyłączenia odcinka sieci wodociągowej może ulec zmianie w zależności od zmieniających się warunków i utrudnień przy realizacji robót. Za powstałe niedogodności przepraszamy.