20 maja 2024

Aktualizacja godz: 13.00 Informujemy, iż awaria wodociągowa w rejonie ul. Okrężnej została usunięta i przywrócono dopływ wody. W przypadku problemów z jakością wody prosimy o kontakt z dyspozytorem PWiK pod bezpłatnym numerem 994 lub (32) 34 24 200.
------------------------------------------------------------------
W związku z usuwaniem awarii na sieci wodociągowej od godz. 08.00 do godz. 13.00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców przy ul. Okrężnej.
Czas wyłączenia odcinka sieci wodociągowej może ulec zmianie w zależności od zmieniających się warunków i utrudnień przy realizacji robót.
Za powstałe niedogodności przepraszamy.