17 czerwca 2021

W związku z usuwaniem awarii na sieci wodociągowej od godz. 9.30 do godz. 14.00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców przy ul. Piłsudskiego (od autostrady do granicy miasta, włącznie z ulicami bocznymi) oraz przy ul. Sudeckiej i Tęczowej. Czas wyłączenia odcinka sieci wodociągowej może ulec zmianie w zależności od zmieniających się warunków i utrudnień przy realizacji robót. Za powstałe niedogodności przepraszamy.