16 marca 2021

W związku z usuwaniem awarii na sieci wodociągowej do godz.13.00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców przy ul. Tunkla (do wiaduktu) oraz ul. Dunikowskiego. Czas wyłączenia odcinka sieci wodociągowej może ulec zmianie w zależności od zmieniających się warunków i utrudnień przy realizacji robót. Za powstałe niedogodności przepraszamy.