16 stycznia 2019

Aktualnie usuwana jest awaria odcinka sieci wodociągowej przy ul.Magdziorza 43.