15 czerwca 2021

W związku z usuwaniem awarii na sieci wodociągowej do godz. 13.00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców przy ul. Ks. Niedzieli od numeru 53 do ul. Górnej. Czas wyłączenia odcinka sieci wodociągowej może ulec zmianie w zależności od zmieniających się warunków i utrudnień przy realizacji robót. Za powstałe niedogodności przepraszamy.