15 lutego 2022

W związku z usuwaniem awarii na sieci wodociągowej do godziny 17.00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców przy ul. Wschodniej.
Czas wyłączenia odcinka sieci wodociągowej może ulec zmianie w zależności od zmieniających się warunków i utrudnień przy realizacji robót.
Za powstałe niedogodności przepraszamy.