14 listopada 2021

W związku z usuwaniem awarii na sieci wodociągowej od godziny 8.00 do godziny 11.00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców przy ulicy Mikołowskiej od numeru 1 do 17.
Czas wyłączenia odcinka sieci może ulec zmianie w zależności od zmieniających się warunków i utrudnień przy realizacji robót.
Za powstałe niedogodności przepraszamy.