14 września 2022

W związku z usuwaniem awarii na sieci wodociągowej od godz. 8.00 do godz. 17.00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców przy ul. Kokota od numeru 176 do 206, Kwiatowej. 
Czas wyłączenia odcinka sieci wodociągowej może ulec zmianie w zależności od zmieniających się warunków i utrudnień przy realizacji robót.
Za powstałe niedogodności przepraszamy.