13 września 2023

W związku z usuwaniem awarii na sieci wodociągowej od godz. 14.30 do godz. 18.00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców przy ul. Szpaków 15-33.
Czas wyłączenia odcinka sieci wodociągowej może ulec zmianie w zależności od zmieniających się warunków i utrudnień przy realizacji robót.
Za powstałe niedogodności przepraszamy.