13 lipca 2021

W związku z usuwaniem awarii na sieci wodociągowej do godz. 13.00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców przy ul. Świętochłowickiej i ul. Pluty. Czas wyłączenia odcinka sieci wodociągowej może ulec zmianie w zależności od zmieniających się warunków i utrudnień przy realizacji robót. Za powstałe niedogodności przepraszamy.