12 listopada 2022

W związku z usuwaniem awarii na sieci wodociągowej od godz. 13.15 do godz. 16.00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców przy ul. Porębskiej  i Promiennej.
Czas wyłączenia odcinka sieci wodociągowej może ulec zmianie w zależności od zmieniających się warunków i utrudnień przy realizacji robót.
Za powstałe niedogodności przepraszamy.