12 września 2019

Aktualnie usuwana jest awaria odcinka sieci  wodociągowej przy ul. Promiennej 1-7 oraz ul. Porębskiej 5.