11 sierpnia 2022

W związku z usuwaniem awarii na sieci wodociągowej od godz. 22.00 dnia 11.08.2022 do godz. 05.00 dnia 12.08.2022 nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców dzielnicy Halemba II.
Czas wyłączenia odcinka sieci wodociągowej może ulec zmianie w zależności od zmieniających się warunków i utrudnień przy realizacji robót.
Za powstałe niedogodności przepraszamy.