11 marca 2021

W związku z usuwaniem awarii na sieci wodociągowej od godz. 9.00 do godz.13.00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców przy ul. Szymanowskiego. Czas wyłączenia odcinka sieci wodociągowej może ulec zmianie w zależności od zmieniających się warunków i utrudnień przy realizacji robót. Za powstałe niedogodności przepraszamy.