10 grudnia 2021

W związku z usuwaniem awarii na sieci wodociągowej do godz. 15.00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców przy ul. Kokota od nr 176 do nr 206.
Czas wyłączenia odcinka sieci wodociągowej może ulec zmianie w zależności od zmieniających się warunków i utrudnień przy realizacji robót.
Za powstałe niedogodności przepraszamy.