10 grudnia 2021

W związku z usuwaniem awarii na sieci wodociągowej od godziny 9.00 do godziny 11.00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców przy ul. Radoszowskiej od numeru 107 do 127 nieparzyste. Czas wyłączenia odcinka sieci może ulec zmianie w zależności od zmieniających się warunków i utrudnień przy realizacji robót. Za powstałe niedogodności przepraszamy.