10 listopada 2021

W związku z usuwaniem awarii na sieci wodociągowej do godz. 14.00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców dzielnicy Halemba 2.
Czas wyłączenia odcinka sieci wodociągowej może ulec zmianie w zależności od zmieniających się warunków i utrudnień przy realizacji robót.
Za powstałe niedogodności przepraszamy.