10 czerwca 2021

W związku z usuwaniem awarii na sieci wodociągowej od godz.10.00 do godz. 13.00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców przy ul. Słowiańskiej 5. Czas wyłączenia odcinka sieci wodociągowej może ulec zmianie w zależności od zmieniających się warunków i utrudnień przy realizacji robót. Za powstałe niedogodności przepraszamy.