8 lipca 2021

W związku z usuwaniem awarii na sieci wodociągowej do godz. 12.00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców przy ul. Halembskiej (do końca ul. Nowy Świat) . Czas wyłączenia odcinka sieci wodociągowej może ulec zmianie w zależności od zmieniających się warunków i utrudnień przy realizacji robót. Za powstałe niedogodności przepraszamy.