8 czerwca 2022

W związku z usuwaniem awarii na sieci wodociągowej od godz. 8.30 do godz. 11.30 nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców przy ul. J. Śląskiej.
Czas wyłączenia odcinka sieci wodociągowej może ulec zmianie w zależności od zmieniających się warunków i utrudnień przy realizacji robót.
Za powstałe niedogodności przepraszamy.