8 marca 2022

W związku z usuwaniem awarii na sieci wodociągowej od godz. 9.30 do godz. 14.00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców przy ul. Gajowej od numeru 34 do autostrady. Czas wyłączenia odcinka sieci wodociągowej może ulec zmianie w zależności od zmieniających się warunków i utrudnień przy realizacji robót. Za powstałe niedogodności przepraszamy.