6 kwietnia 2022

W związku z usuwaniem awarii na sieci wodociągowej od godz. 9.20 do godz. 12.30 nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców przy ul. Ks. Tunkla 149-165. Czas wyłączenia odcinka sieci wodociągowej może ulec zmianie w zależności od zmieniających się warunków i utrudnień przy realizacji robót.
Za powstałe niedogodności przepraszamy.