5 sierpnia 2022

W związku z usuwaniem awarii na sieci wodociągowej od godz. 9.00 do godz. 13.00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców przy ul. Spokojna , Polna od nr 41 do 81, Polna od nr 38 do 86,
Wrzosowa, Dębowa oraz Szyb Aliny.
Czas wyłączenia odcinka sieci wodociągowej może ulec zmianie w zależności od zmieniających się warunków i utrudnień przy realizacji robót.
Za powstałe niedogodności przepraszamy.