4 stycznia 2022

W związku z usuwaniem awarii na sieci wodociągowej od godziny 9.00 do godziny 12.00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców przy ul. Piłsudskiego od numeru 192 do numeru 226 oraz od numeru 195 do numeru 227.
Czas wyłączenia odcinka sieci wodociągowej może ulec zmianie w zależności od zmieniających się warunków i utrudnień przy realizacji robót.
Za powstałe niedogodności przepraszamy.