3 marca 2021

W związku z usuwaniem awarii na sieci wodociągowej do godz.15.15 nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców przy ul. Magdziorza.

Czas wyłączenia odcinka sieci wodociągowej może ulec zmianie w zależności od zmieniających się warunków i utrudnień przy realizacji robót.
Za powstałe niedogodności przepraszamy.