1 października 2020

W związku z usuwaniem awarii na sieci wodociągowej nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców przy ul. Wireckiej od numeru 59 do ul. Wyzwolenia. 

Czas wyłączenia odcinka sieci wodociągowej może ulec zmianie w zależności od zmieniających się warunków i utrudnień przy realizacji robót.
Za powstałe niedogodności przepraszamy.