13 czerwca 2024

W związku z usuwaniem awarii na sieci wodociągowej od godz. 11.00 do godz. 15.00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców przy ul. Wieniawskiego (cała), Mickiewicza 5 - 13, Wolności (na odcinku od ul. Bankowej do nr 26).
Czas wyłączenia odcinka sieci wodociągowej może ulec zmianie w zależności od zmieniających się warunków i utrudnień przy realizacji robót.
Za powstałe niedogodności przepraszamy.