9 sierpnia 2018

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej 1 sierpnia br. zwołało odbiór końcowy dla zadania polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wireckiej i Poziomkowej w Rudzie Śląskiej  - Kochłowicach.