5 października 2020

1 października br. odbył się odbiór końcowy zadania polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Pułaskiego w Rudzie Śląskiej – Halembie.
Zadanie zostało zrealizowane w ramach Projektu nr POIS.02.03.00-00-0053/17 pn.: "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w mieście Ruda Śląska".

Fundusze logotypy_dofinansowanie.jpg