12 sierpnia 2021

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Rudzie Śląskiej informuje, że dnia 12 lipca 2021, odbył się odbiór końcowy robót dotyczących budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Bukowej i Alei Rodziny Gürtlerów w Rudzie Śląskiej – Rudzie.