18 lipca 2022

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Rudzie Śląskiej informuje, że 7 lipca 2022 r., odbył się odbiór końcowy dla zadania polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej oraz tłoczni ścieków w ul. Górnej w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach.