3 stycznia 2022

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Rudzie Śląskiej informuje, że 31 grudnia 2021 odbył się odbiór końcowy dla zadania polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, tłoczni ścieków wraz z zasilaniem elektrycznym i rurociągiem tłocznym w rejonie ul. Jodłowej w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach.