21 czerwca 2021

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Rudzie Śląskiej informuje, że zakończone zostały prace budowlane związane z realizacją inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej dla terenów inwestycyjnych w rejonie ul. Bukowej/N-S w Rudzie Śląskiej – Rudzie (etap I – odbiornik)."