23 kwietnia 2019

23 kwietnia przekazano place budowy dla zadań związanych z remontem sieci kanalizacyjnej w rejonie ul. Energetyków nr 17-23 w Rudzie Śląskiej – Halembie oraz ul. Dworaka w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu.