12 października 2022

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Rudzie Śląskiej informuje, że 6 października  2022 r. przekazało plac budowy dla zadania polegającego na remoncie kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Grodzkiej w Rudzie Śląskiej.