3 listopada 2021

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Rudzie Śląskiej w dniu 28 października 2021 r. przekazało plac budowy dla zadania polegającego na remoncie kanalizacji ogólnospławnej w rejonie ul. Starej / Przedszkolnej w Rudzie Śląskiej – Goduli.