15 lutego 2022

Dnia 11 lutego 2022 r. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Rudzie Śląskiej przekazało plac budowy dla zadania polegającego na przebudowie sieci kanalizacyjnej w rejonie ulicy Wyzwolenia od nr 138 do nr 195 w Rudzie Śląskiej – Wirku – Etap II.