19 marca 2018

Zaproszenie do udziału w Konkursie na wybór inwestora do zagospodarowania nieruchomości położonych w Rudzie Śląskiej przy ul. 1 Maja.

Miasto Ruda Śląska oraz Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej zapraszają przedsiębiorców, organizacje, konsorcja, grupy kapitałowe, które dysponują odpowiednią wiedzą, kapitałem oraz doświadczeniem w realizacji wymagających inwestycji, do wspólnego przedsięwzięcia mającego na celu zagospodarowanie nieruchomości położonych w Rudzie Śląskiej przy ul. 1 Maja o łącznej powierzchni 13,9595 ha, których właścicielem i użytkownikiem wieczystym jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej.

Planowane zagospodarowanie terenu obejmuje zaprojektowanie i budowę obiektu lub obiektów związanych z przemysłem czasu wolnego, to jest działalnością w zakresie rekreacji, edukacji, sportu i rozrywki, będących atrakcją dla mieszkańców Rudy Śląskiej i Śląska.

Termin składania ofert mija w dniu 19.06.2018 r. o godz. 11:00.

Potencjalnych oferentów zapraszamy do składania ofert konkursowych obejmujących własną koncepcję realizacji przedsięwzięcia.

Inwestuj sprytnie

Regulamin
Formularz oferty składanej w Konkursie na wybór Inwestora

Materiały dodatkowe

Folder nieruchomość
Folder nieruchomość EN
Folder nieruchomość DE