21 czerwca 2021

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Rudzie Śląskiej w dniu 17 czerwca 2021 r. przekazało plac budowy dla zadania polegającego na budowie sieci wodociągowej w ul. Szyb Walenty w Rudzie Śląskiej – Rudzie.