27 listopada 2018

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej w dniu 27.11.2018 r., przekazało plac budowy dla zadania polegającego na budowie sieci wodociągowej w rejonie ul. Tunkla / Świętochłowickiej (obecnie ul. Pluty) w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach.