23 sierpnia 2021

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Rudzie Śląskiej w dniu 19 sierpnia 2021 r. przekazało plac budowy dla zadania polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej tłocznej w rejonie ul. Szyb Walenty w Rudzie Śląskiej – Rudzie.