4 marca 2022

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej w dniu 4 marca 2022 r. przekazało plac budowy dla zadania: „Budowa przepompowni ścieków przy ul. Morskiej w Rudzie Śląskiej”.

Inwestycja ta dofinansowana jest ze środków Unii Europejskiej, gdzie Instytucją Wdrażającą jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Wpłynie ona bezpośrednio na poprawę warunków społeczno-gospodarczo-przyrodniczych w mieście Ruda Śląska, a także przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców.

Fundusze logotypy_dofinansowanie.png