12 października 2022

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Rudzie Śląskiej 7 października 2022 r. przekazało place budowy dla zadań polegających na budowie kanalizacji sanitarnej w ul. Prostopadłej oraz w ul. Bagiennej w Rudzie Śląskiej.