25 października 2019

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej w dniu 24.10.2019 r., przekazało plac budowy dla zadania związanego z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Ondraszka, Przemysłowej w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach (II etap).