25 marca 2021

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej informuje, iż dnia 25 marca przekazało plac budowy dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, tłoczni ścieków wraz z zasilaniem elektrycznym i rurociągiem tłocznym w rejonie ul. Jodłowej w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach”.