28 października 2019

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej informuje, iż dnia 25.10.2019 r. przekazało plac budowy dla zadania dotyczącego budowy kanalizacji sanitarnej do budynków mieszkalnych wraz z budową przepompowni ścieków w rejonie ul. Studziennej w Rudzie Śląskiej – Halembie.

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w mieście Ruda Śląska