4 października 2019

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej informuje, iż 18.10.2019 r. przekazało plac budowy dla zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kłodnickiej w Rudzie Śląskiej – Halembie”.

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w mieście Ruda Śląska